Te maken met kwartsstoffen of hiervoor gewaarschuwd en benieuwd wat het precies zijn? Het zijn zeer fijne stoffen die schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Bijvoorbeeld tijdens de bewerking van natuursteen, betonsteen, kalkzandsteen of zandsteen kan dit type stof vrijkomen.

Een kwartsstof stofzuiger  biedt de mogelijkheid de stof op te zuigen en daarmee te voorkomen dat er een te hoge concentratie in de lucht terecht komt. Hier gelden wettelijke normen voor waar u zich als werkgever aan dient te houden. Op die manier zorgt u voor de goede bescherming van uw werknemers die op locatie aan de slag gaan.

Om de hoeveelheid kwartsstoffen in de lucht te beperken kunt u gebruik maken van de speciale stofzuigers die daarvoor beschikbaar zijn. Benieuwd waar u op dient te letten bij de aanschaf? We zetten een aantal handige tips voor u op een rij.

Kwartsstof stofzuiger aanschaffen

Een kwartsstof stofzuiger dient in ieder geval voorzien te zijn van het juiste filter. De juiste keuze is een HEPA veiligheidsfilter. Dit is een filter dat boven het hoofdfilter voor de motor komt te zitten. U zorgt er met een dergelijk filter voor dat u de gevaarlijke stofdeeltjes kleiner dan 0.3 micron kunt filteren. Dit voorkomt dat de stofzuiger deze deeltjes na het opzuigen nog zal uitstoten. Uiteraard kunnen we u meer vertellen over de verschillende filtratiegraden, zodat u daar op basis van de werkzaamheden en de locatie een goede keuze uit kunt maken.
Houd er rekening mee dat een verkeerd type filter gevolgen kan hebben voor de bruikbaarheid van de kwartsstof stofzuiger . Een verkeerd filter kan bijvoorbeeld de zuigkracht laten afnemen, leiden tot hogere onderhoudskosten en werknemers in de directe omgeving in gevaar brengen. Daarnaast adviseren we u graag over het vermogen en de opvangcapaciteit van de stofzuiger, zodat u daar tijdens de werkzaamheden op de gewenste manier gebruik van kunt maken.
Let op: we adviseren het zuigen van vloeistoffen zoveel mogelijk te scheiden van het zuigen van kwartsstoffen. Probeer te bepalen hoe u de stofzuiger vooral zal gaan gebruiken en houd het daar vervolgens bij. Om vloeistoffen te kunnen zuigen is het bijvoorbeeld verstandig om gebruik te maken van een vlottersysteem om kortsluiting te voorkomen. De stofzuigers zitten in de beide situaties dus op een andere manier in elkaar.

De kwartsstoffen afvoeren

Maakt u gebruik van een kwartsstof stofzuiger en zuigt u daarmee de kwartsstoffen op? Het is daarnaast verstandig om na te denken over de afvoer van deze stoffen. Daar gelden geen specifieke richtlijnen voor, we adviseren u gebruik te maken van vuilniszakken of een stofzuiger op basis van een longopac vulsysteem. De beide mogelijkheden bieden u de kans de kwartsstoffen die u opzuigt netjes af te voeren.